Bærekraftig

Felles tema for årets karneval er «bærekraftig». Innenfor denne paraplyen skal vi finne en måte å jobbe prosessorientert utover vinteren i hver gruppe. Så da har vi tenkt: Hva er bærekraftig for ettåringer? Hvordan kan vi gjøre dette temaet så konkret og visuelt at ettåringene kan få et forhold til bærekraftighet? 

FullSizeRender.jpg

Gjenbruk er en slik konkret og visuell del av bærekraftighet. Og fordi vi har sett en tydelig interesse for sko, har det blitt vårt materiale for å forsøke å forstå bedre hva gjenbruk er. De kan brukes av ulike mennesker, vi kan bytte, vi kan låne, vi kan gi og ta og prøve mange ulike. Vi kan bruke sko på ulike måter, i ulike situasjoner og sammen med mange andre materialer.

IMAGE.JPG

Vi tenker at ettåringene er i en prosess der de også bygger bærekraftige relasjoner rundt seg i barnehagen, med vennene sine, pedagogene og materialet/ rommene. Med bærekraftig relasjon mener vi relasjoner som tåler både medgang og motgang uten å falle fra hverandre. Når vi bygger bærekraftige, solide relasjoner trenger vi noe å møtes rundt. Felles erfaringer, å dele strategier og å være sammen om noe. Vi tror sko kan være en slik god møteplass. Så nå blir spørsmålet:

Hva er sko og hva kan sko bli?

IMAGE.JPG
Snø + Maling = Gøy

Snø + Maling = Gøy

Å skape forbindelser

Å skape forbindelser