Kunst, kultur og kreativitet

Kunst, kultur og kreativitet

Studentene har mange oppgaver som skal gjennomføres i sin praksis i barnehagen og i dag hadde de ansvar for musikksamling i Ugletårnet. De spilte Ukulele og vi sang sammen:

»En og to og tre Indianere», 

»Mango-sangen» og «Pulverheks-sangen».

Alle fikk komme med sang-ønsker så vi sang også: «Jeg gikk dn tur på stien», «Mikkel rev», «Nå er dagen over» m.m. 

 

IMG_9049.JPG


«møter et mangfold av kunstneriske og kulturelle uttrykksformer og utforsker og deltar i kunst- og kulturopplevelser sammen med andre».

                                            Rammeplanen s 51

Bokstaver

Bokstaver

Bærekraftig i et prosessorientert arbeid

Bærekraftig i et prosessorientert arbeid