Å tilføre

Å tilføre

 Å forme med snø er daglig virke i utetiden nå som vinteren er her. Vi opplever ofte at leken videreutvikles, lever videre eller tar en annen vei, når nytt materiale tilføres. Det kan være vann, maling eller som i dag tøyblomster. Ved å være nær observerer vi og vurderer vi hva vi kan tilrettelegge for.

IMG_9169.JPG
IMG_9183.JPG
IMG_9182.JPG
IMG_9194.JPG
IMG_9188.JPG
Karneval

Karneval

Snø

Snø