Karneval

Karneval

Førskolebarna har over tid skaffet seg oversikt over bienes utseende og funksjoner i økosystemet og vi tilnærmer oss ulikt. 

Vi samtaler om hva den enkelte ønsker å være på karnevalet.

De fleste barna reflekterer over hva de skal være og hvordan uttrykk de skal ha. Fokuset flytter på seg til en stadighet, nå kanskje utifrå hva som blir deres valg på karnevalsdagen. Dronningene samtaler om egg og larver, vaktbien vil ha hatt med fjær og spyd, arbeideren om blomster, nektar, pollen og brodden.

Vi tenker at dette er Identitetsskapende arbeid der barnet selv tar valg, tar stilling til og får kjenne på fokus på seg selv. 

Gjennom spørsmål og dialog tar vi valg sammen. Noen bestemmer seg raskt for hva de skal være mens andre bruker lengre tid på den prosessen. Noen velger noe vennene velger mens andre er bestemt på hva de vil være uavhengig av andre.

Vi ønsker å laget kostymer igjennom prosess og felleskap i barnehagen. Når vi nå skal i gang med kostymene er det viktig for oss å fange barnas tolkning av vepsen. Vi erfarer også at førskolebarna vil av og til bringe med noe fra hjemmet. Medvirkning og foreldresamarbeid er sentralt også i dette arbeid, vi finner løsninger sammen.

IMAGE.JPG
IMG_9196.JPG
Egg

Egg

Tur til gymsalen

Tur til gymsalen