Karneval

Karneval

14.februar samles alle i Planetringen barnehage til karneval. Å samles gjør noe med fellesskapet, VI og OSS. Tradisjon tro blir det opptog fra hver gruppe, lek, aktiviteter, musikk og servering av mat & drikke. 

IMG_9201.JPG
IMG_9197.JPG

Å vente på en glede er også en glede.

Gotthold Ephraim Lessing

Larven

Larven

Å tilføre

Å tilføre