Naturmiljøets betydning

Naturmiljøets betydning

Like etter jul lagde barna på Ugletårnet en gapahuk eller trehytte ved sandkassa. De brukte store greiner og kvister til å lage vegger og tak, og bar steiner som de brukte som fundament. Innvendig ble hytta dekorert med granbar fra de gamle juledekorasjonene og de fungerte som gulv. Vi studenter fikk både delta i, og observere hele prosessen.

Hytta har blitt mye brukt i lek, både da bakken var bar og nå som snøen har kommet. Den har vært både hytte, hus, gapahuk, hule, gjemmested, hi m.m. Barna har dekorert den med strå, snø, granbar og iskuler. Det har vært et fokus for dem at hytta skal være lys inni. Hytta er langt ifra ferdigstilt; barna tilføyer nye elementer til den hver uke.

Vi ser tydelige paralleller til rammeplanen, som presiserer at «personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek» (2017, s. 17). Ved at voksne og barn i barnehagen lager feks ei hytte sammen, legger vi alle til rette for flere lekmuligheter i uteområdet. Else Catherine Melhuus skriver at naturen kan invitere til en åpen og egenmotivert lek, da den i seg selv legger få styringer for leken (2012, s. 204). Slik kan denne hytta bli noe nytt hver dag.

Skrevet av Jenny og Susanne, studenter fra Dronning Mauds Minne Høyskole for barnehagelærerutdanning  

IMG_9324.JPG
IMG_9325.JPG
IMG_9319.JPG
IMG_9322.JPG
Bienes følehorn

Bienes følehorn

Konkret eller ukonkret materiale?

Konkret eller ukonkret materiale?