Hva kan bærekraftig være for oss?

Hva kan bærekraftig være for oss?

På planleggingsdagen 2 Januar ble det bestemt at vi skal jobbe prosessorientert med «bærekraftig» som overordna tema.

Reggio Emilia filosofien har hatt fokus på bærekraftighet over tid og på barnehagen har vi også blitt inspirert.

For noen år siden sluttet vi med blåposer med tanke på å spare miljøet for plast. Vi gikk til innkjøp av små fat som ga mindre porsjoner og motivasjonen til å spise opp all maten ble mer overkommelig. På den måten reduserte vi matavfallet.

Vi har også flere grupper som har forskjellige ansvarområder bla. ei gruppe har ansvar for innkjøp  av material, ei gjenbruksgruppe og gruppe er matansvarlig. Kanskje utgjør dette noe ifht. forbruk, å ha ansvar for et området hver, gjør at man kan tenke helhetlig.  

På Ugletårnet opplever vi at barna som oftest møter naturen, dyr og mennesker med respekt og empati. Tidligere har vi bla. jobbet prosessorientert med plast i havet, dyr med gevir og bier. Vi har også jobbet med små naturlige prosjekter i møte med naturens naturlig forandring som inspirasjon. Værfenomen som vind, is, snø og vann har gitt erfaringer om vårt klima. Naturens estetikk har gitt prosesser  med ulike uttrykksformer som blant annet tegning og maling.

Sanking av naturmateriale som bær, frukt, grønnsaker, ved, kongler, pinner m.m. har også gitt nyttige læringsprosesser.  

Selv om vi har fulgt med på samfunnsendringer, samfunnsdebatten og hva Reggio Emilia filosofien  har vært opptatt av, har vi ikke jobbet systematisk med bærekraftighet på barnehagen. 

Vi reflekterer over hvilken inngang bærekraft kan ha for 5-åringene i Ugletårnet:

Hva vil vi med temaet? 

Hva kan barn og voksne om bærekraft?

Kan vi ta utgangspunkt i barns naturlige kjærlighet til naturen? 

Kan 5-åringens interesse for naturen, søppelsortering og søppel i naturen implementeres i temaet?

Kan vi finne det bærekraftige i vår interesse for bier og veps? 

Kan vi bevisstgjøres på hva som kastes og  hvorfor? 

Hva blir meningsfullt  for 5-åringene?

Hva gjør vi som er bærekraftig i barnehagehverdagen?

Kanskje blir de voksnes holdninger spesielt viktig når vi skal jobbe med bærekraftighet sammen med barnehagebarn? I hverdagen ser vi at mat havner i søpla og vi vet det utgjør en forskjell.  Kanskje blir arket barnet tegner på kastet for tidlig?Er det bærekraftig å passe på vottene sine? Reparer  vi ødelagte ting? Er alt av materialet vi tilbyr bærekraftig? Bruker vi jordas ressurser i nærmiljøet? Kildesorter vi? Tar vi vare på naturen? Har vi respekt for alle levende organismer? Møter vi alle mennesker i vår barnehage empatisk?

Når vi nå skal starte dette arbeidet, er det en selvfølge for oss å invitere med 5 åringen inn. 

Personalets ansvar blir å fremme verdier og holdninger som bidrar til at barnet utvikler evnen til å tenke kritisk og å handle etisk. 

«Vi arver ikke jorda av forfedrene våre, men låner den av barna»

(Gammelt indisk ordtak)

IMG_0756.JPG

Omsorg, oppdragelse og læring i barnehagen skal fremme menneskelig likeverd, likestilling, åndsfrihet, toleranse, helse og forståelse for bærekraftig utvikling. (Barnehageloven § 2 Barnehagens innhold)

Å skape forbindelser

Å skape forbindelser

Smoothimaskin

Smoothimaskin