Å skape forbindelser

Å skape forbindelser

Vi samtaler om biene som suger nektar og samtidig hjelper blomsten å spre frøene sine, dronningens oppgave, vaktbiene, arbeidsbiene og biene som lager honningen. 

Et av barna spør:

«Hvorfor tar menneskene bienes honning»?

Spørsmålet minner oss nok en gang på at barns tanker og tolkninger kan tilføre nye perspektiver. 

Som kollegaer reflekterer vi i etterkant:

Forsøker barna å se sammenhenger i naturen? 

Kommer barnas empati og respekt til naturen til syne i dette spørsmålet?

Er det en rettighet vi menneskene har til å ta fra dyrene honning eller melk?

Erstatter vi det vi høster med noe som er like næringsrikt for dyrene?

Hvordan jobber vi med dette spørsmålet videre? 

Vi tenker at det er viktig at vi som voksne ikke blir formidlere av kunnskap men heller opptatt av barns utforskning og medvirkning som springbrett for videre planlegging. Vi tenker også at ved bruk av tid og ulike innganger, finner vi svar sammen.

«Pedagogisk dokumentasjon er en arbeidsmåte som handler om å gjøre pedagogisk arbeid synlig og åpent for tolkning, dialog, diskusjon og innsikt. Dokumentasjon av barnehagens praksis blir til pedagogisk dokumentasjon når personalet og barna reflekterer over og diskuterer den. Arbeidsmåten kobler sammen verdier, praksis, barnehagens mandat og pedagogiske og filosofiske teorier, og synliggjør dermed hvordan barnehagen fortolker og realiserer rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver».

Bærekraftig

Smoothimaskin

Smoothimaskin