Hva kjenner du i snøen?

Hva kjenner du i snøen?

Sanseopplevelser  

Til karnevalet har de voksne forberedt en sanseopplevelse til barna. Vi har gjemt fire bøtter med ulikt materiale under flere lag med tøy. En er fylt med ull, en med saueskinn, en med karibiske sneglehus og en med ris. 

 

IMG_3451.JPG

 

Hva kjenner du i snøen? 

 

IMG_3428.JPG

 

Alle barna myldrer rundt overalt i barnehagen, fra 1-åringene til skolestarterne. En voksen holder seg i nærheten av denne snøhaugen og veileder de som kommer for å utforske: «Stikk hånda nedi du, hva kjenner du? Nei, ikke ta opp, bare kjenne!»

IMG_3438.JPG

 

Dagen etterpå ser vi på bildet og en fireåring kommenterer: «Æ plukka opp. Det va ris, sau, skjell og, og, og...» Den voksne spør: «Ull?» «Ja!»

Vi reflekterer over hvor følsomme hender mennesket har, men samtidig grådige øyne.

Biljana C. Fredriksen skrev i tidsskriftet «Barnehagefolk» 4-2014 en artikkel med tittelen «Å tenke med hendene» Fra denne henter vi: «Å gripe med hendene hjelper oss å begripe. Når vi opplever at vi har evner til å oppdage ting på egen hånd, og at vår læring er avhengig av vårt engasjement, kan vi bli motivert til å kaste oss inn i det ukjente; oppdage, lære og løse utfordringer.»

#livet

Is

Is

Karneval 2019

Karneval 2019