Hei

Hei


«Hei» er noen av de første ordene barn lærer.

Hei er et viktig ord i danningsprosessen og vår kultur.
Hei er en bekreftelse på at du har sett meg.

Hva er et hei?

Hvorfor sier vi hei?

Hva gjør det med oss at vi sier hei til hverandre?                             

Når noen sier hei til deg så kjenner du deg kanskje ekstra viktig?

Hva gjør det med oss om ingen sier hei til oss?                       

Hva gjør det med meg når ingen sier hei til meg når jeg kommer?

Hvem er rollemodeller?

Kan det noen ganger være vanskelig å si hei?              

Kan vi øve oss på å si hei?

Tror vi at barnet kan si hei?

Hvordan oppleves jeg om jeg ikke sier hei?

Hvordan oppleves jeg om jeg sier hei?

Danning til livet skjer hele tiden, små hendelser kan bygge og trygge barnet i møte med omverden.

Ved å veilede og støtte barnet til deltakelse i møte med andre mennesker gir vi handlingskompetanse til et demokratisk fellesskap.HEI

"Dette lille ordet er den viktigste høflighetsfrasen. Når du møter mennesker er det høflig å si Hei. I dag er dette ordet en høflig hilsen i de aller fleste sammenhenger der vi møter en person. Denne hilsenen kan brukes hele dagen".
(Norsk-sonen)

IMG_0298.JPG
Lek og papir

Lek og papir

Honningmaskin