Honningmaskin

Etter karnevalet ser det ut til at noen barn er inspirert av honningbier og «Litt av en jobb». 

Vi ser her at barn med ulik kompetanse møtes og deler med hverandre. En er opptatt av maskiner og deres funksjon, mens en annen er opptatt av dinosaurer og ønsker å ha med det inn i en lek som dreier seg om honningmaskin og dens funksjon.  

 

FullSizeRender.jpg
IMG_1376.JPG
FullSizeRender.jpg

Dinosauren spiste honningen som ble laget i honningmaskinen og maskinen ble drevet av grønne batteri.  

Guttene forklarer, snakker sammen og er åpne for den andres idéer.  

 Hei

Hei

Invitasjon

Invitasjon