Leker

Leker

Vi opplever at flere barn kommer med leker, ting og rekvisitter  hjemmefra til barnehagen. Om én kommer med en leke, smitter det ofte på andre.

Hvorfor ønsker ikke barnehagen at barna har med leker hjemmefra? 

Hvorfor vil barna ha med egne leker til barnehagen? Oppmerksomhet? Glede?Bekreftelse? Stolthet? Status? Smitteeffekt? 

Dialogen om leker både i barnehagen og hjemme skaper forståelse?

Kan leveringen i barnehagen bli vanskelig?

Hvem skal sette grenser for barna i forhold til at leker ikke skal være med i barnehagen? 

Hva tenker de barna som ikke får ha med leiker i barnehagen? 

Kan det føre til sosiale forskjeller? 

Er det et signal på at barnet vil invitere venner hjem? Vise mere av sin identitet?

 

I vår barnehage har vi tatt et bevisst valg i tråd med vår pedagogikk. Vi skal være komplementær til hjemmet, vi ønsker leker/materiale som er samlende, som barna kan være sammen om. 

Barnehagen og de ansatte har ansvar for å gi barna like muligheter til å komme inn i lek og bygge vennskap, uten at leker og ting hjemmefra bidrar til å gjøre det mer utfordrende for barna.

Vi tenker at å ha med leiker i barnehagen også er å ha leiker i sekken, i jakkelomma, i bukselomma og å ha med leiker kun for å vise frem. Vi ønsker å implementere arbeidsmåtene våre i hele barnehagedagen, også ankomsten i barnehagen.

 Vi tenker det er fint å møte barna, ikke tingene.

 

«En bevisst etisk praksis er viktig for at barn skal få like muligheter til å oppleve vennskap og relasjoner.»(Marius Heimen, master i pedagogikk) 

IMAGE.JPG
Vinteraktivitet

Vinteraktivitet

Lysmaskin

Lysmaskin