Lysmaskin

Lysmaskin

Fire barn er på «papirverkstedet». De får i oppgave å se på papirmaterialet som ligger der og tenke på hva de ønsker å gjøre.

Når den voksne kommer inn og spør hva de har tenkt, sier de at de vil lage en lysmaskin. Men hva er en lysmaskin? 

«Den ska lys for båtan»

«Det e et fly»

De har funnet frem papprør og plukket ut noe av papiret de vil bruke. 

«Vi må ha lim» 

Observasjoner:

Noen setter ord på tankene, noen går litt rundt og kjenner på materialet, noen kommer med ideer, mens andre sitter og limer. 

Barna er tydelig opptatt av ulike ting ved en lysmaskin: 

Knapper som styrer lys

Knapper som styrer alarmen

Dør for å komme seg inn i lysmaskina

Pynte  

Bro der bilene kan kjøre for å komme seg fra lysmaskina. 

Valg av papir: hva brukes rørene til? Hva brukes papirstrimlene til?, Hva velger de til knapper, dør, bro?

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
IMG_1435.JPG
IMG_1438.JPG

Refleksjoner:

Tar barna initiativ på ulike vis og blir de ulike initiativene sett og møtt?

Hvordan opplever hvert barn seg selv i denne aktiviteten?  

Anerkjenner den voksne barnas initiativ og intensjoner? Blir alle initiativ verdsatt? 

Støtter den voksne det de ulike barna er interessert i? 

Er det materialet (papiret) eller lysmaskinen som er det viktigste i en slik prosess? 

Hvordan sette seg inn i og forstå barnas intensjoner? Kan vi det? 

«Barnas danningsprosesser skjer i møte med personalets valg og vurderinger». (Utdanningsdirektoratet - Pedagogisk dokumentasjon i barnehagen) 

 Jeg opplever at barna deltar på ulikt vis - masse spørsmål, deling av tanker, stillhet, barn som gjør uten å snakke, de som svarer på spørsmål som blir stilt og de som ikke svarer på spørsmål. 

Er det et mål at alle skal kunne sette ord på det de tenker?  

Hvordan opplever barna denne prosessen? 

 

Leker

Leker

Lek og papir

Lek og papir