Under gulvet

Under gulvet

Hva er under gulvet? spør et av barnene under måltidet. 

Ved å lytte og stille spørsmål lever nysgjerrigheten og flere responderer rundt spørsmålet.

 » hva tror du?» spør den voksne

« rusk» 

»rør» 

»jord» 

«bæsj» 

 «tiger»

»dinosaur» 

Etter deling av tanker legger barna seg ned på gulvet for å lytte.

Kanskje  spinner tankene videre.... 

 

IMG_0070.JPG

« hvis vi tror på at barn har sine egne teorier, tolkninger og spørsmål, og hvis vi sammen med dem er hovedaktører i kunnskapsbygging, blir de viktigste verbene i vår pedagogiske praksis ikke lenger å snakke, forklare eller overføre- men å lytte» 

                       I dialog med reggio Emilia s.137

IMG_0072.JPG
Papir

Papir

Nærmiljøet

Nærmiljøet