Planlegging

Planlegging

I planarbeidet reflekterer vi over ulike måter å iscenesette papiret på som kan føre oss vidre i arbeidet.

Tidligere i arbeidet har barna blitt kjent med papirmasse.

IMG_0036.JPG

I hverdagssamtalen omtaler 3 åringen plast som papir og motsatt «kan du ta av papiret rundt agurken» «jeg vil rive ut plasten fra boka»

IMG_0150.JPG
FullSizeRender.jpg

Vi erfarer at 3 åringen bruker sansene i møte med leire, mose, maling, naturmaterial mm, vi tar med oss disse erfaringene i arbeidet med papir.

Dialogen personalet imellom er blant annet bruke av rom til tilrettelegging ,utforskning, dokumentasjon, utvalg av papir og papirkvalitet  med utgangspunkt i at det skal være gjenbruk.  

Kan vi voksne lage installasjoner i rommet på vegg eller fra tak som vekker nyskjerrighet?

Når vi nå skal presentere papir for å undersøke tenker vi et mangfold av papir. Vi forbereder ulike former, størrelse, struktur konsistens og uttrykk.

Kan presentasjon av  papiret gi erfaringer med og kanskje forstå papiret egenskaper?

 

IMG_0117.JPG
IMG_0116.JPG
IMG_0113.JPG
IMG_0118.JPG
IMG_0112.JPG

«Vil ikke det!»

Bikube

Bikube