Små øyer

Små øyer

Når noe i gruppedynamikken ikke fungerer så godt, kan ofte endringer i rommet være til stor hjelp. Vi må lage rom som spiller på lag med pedagogikken og som inviterer barna inn i samspill om noe spennende og utforskningsbart. 

«For et lite barn kan et stort gulvareal virke som et hav. Lag små øyer barna kan komme i land på, der de skal kunne oppdage ting og ta med seg opplevelser og følelser før de vandrer videre til neste øy»  

Trude Anette Brendeland

FullSizeRender.jpg
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Læringsprosesser

Læringsprosesser

Naturmaterialet leire

Naturmaterialet leire