Læringsprosesser

Læringsprosesser

I løpet av tiden vi har jobbet med veps og bier, har vi også sett en interesse for andre småkryp blant barna.  

Vi bruker dokumentasjonen vår i Ugletårnet til å stadig spinne videre på de temaene vi jobber med. Når vi bestemmer oss for å jobbe med en tegneserie, ser vi på dette som en naturlig progresjon i veps/bie prosjektet vårt vi har hatt gående igjennom hele året. Tegning og skriving er en av barnas viktigste uttrykksmåter, og ved å jobbe med en tegneserie, får man utløp for disse. 

Å jobbe prosjekterende er å bevege seg sammen på utrygg grunn. Vi voksne må være oppmerksomme på at vi må legge til rette for gode læringssituasjoner. Sammen med barna legger vi rammer for prosessen, der barn og voksne sine innspill er like mye verdt. Dette tror vi er med på å skape et større eierforhold til prosjektet. 

Kanskje blir tegneserien pedagogisk dokumentasjon for oss, og vi ser at både barn og voksne bruker den aktivt. Vi ser at barna er opptatt av forskjellige ting, noen skriving, noen tegning, noen vil fortsette videre på fortellingen, noen vil vise fram til andre, og noen bruker dokumentasjonen til å vise foreldrene hva de er opptatt av i barnehagen.

I prosessen ser vi at barna har mange forskjellige læringsmetoder. De deler informasjon med hverandre mens de jobber, de oppsøker ny informasjon i bøker vi har tilgjengelig, eller ved å søke på Internett sammen med en voksen. Når de observerer hverandre mens de jobber, inspirerer de hverandre til å tegne og skrive. Ved å jobbe sammen som dette får de kanskje erfaringer med å se verdien av hverandres bidrag, hvor noen kanskje skriver mye, noen tegner, noen kommer med ideer til videre handling til historien m.m.

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg

 "Vi trenger ikke lære barn å være nysgjerrige og stille spørsmål, vi må «bare» sørge for at de fortsetter å være små forskere".

Sunniva Rose

Gjenbruk

Gjenbruk

Små øyer

Små øyer