Gjenbruk

Gjenbruk

Mens noen hviler er andre våkne, vi skriver mars og ser vi går mot lysere tider. Det er på tide å endre farvene på det store lerretet som henger i grovgarderoben.

Lerretet blir et møtested for de som ønsker å delta.


«Vi maler det store bildet»  

IMG_3885.JPG

 

«Æ male med fingran!» 

IMG_3888.JPG

 

 «Vil du male med fingran?»

«Nei!» 

«Æ male med fingran æ!»

 

IMG_3887.JPG

 

Vi lar oss inspirere av gode refleksjonsspørsmål fra  Hillevi Lenz Taguchis bok «Bortemfor skillet mellom teori og praksis» (2010, s. 78): 

«Hvordan kan vi arbeide pedagogisk uten å ta hensyn til hvordan læring skjer i intraaksjon med materialene vi håndterer, miljøet rundt oss og organiseringen av tid, steder og rom i barnehagen?» 

Rundt bålet

Rundt bålet

Læringsprosesser

Læringsprosesser