Prosjekterende

Prosjekterende

I løpet av jobbingen med tegneserien observerer vi at barna lager historier fortløpende mens de tegner. De inspireres av hverandre, sin erfaringsbakgrunn, sine interesser m.m. Nye og større dyr blir tegnet inn i historien, både bjørn, krokodiller og dinosaurer.

Selv om vi i utgangspunktet er åpne for at barna viser vei i det prosjekterende arbeidet blir vi overrasket over at de ikke fortsetter med bier og småkryp.

Personalet reflekterer sammen over det vi har observert, også med flere i personalgruppa på barnehagen, om veien videre. Vi bestemmer oss for å jobbe videre med dinosaurer og tegnefortelling.

Interessen for dinosaurer griper stadig flere av barna. Vi tilfører dinosaurer i lekemiljøet, bøker og bilder. Vi ser at barna undersøker og deler oppdagelser med hverandre.

FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
FullSizeRender.jpg
IMG_9740.JPG
IMG_9775.JPG
IMG_9760.JPG
IMG_9769.JPG
FullSizeRender.jpg
IMG_9750.JPG
IMG_9764.JPG
IMG_9772.JPG
IMG_9762.JPG

«barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt....barnehagen skal bidra til læringsfellesskap der barna skal få bidra i egne og andres læring». 

       Rammeplan for barnehagen s. 22

 

Dugnad

Dugnad

Fuglekassa

Fuglekassa