Danning

Danning


Fra tid til annen kan vi i barnehagen høre:

- Jeg vil ikke sitte sammen med deg, for du er ikke bestevennen min.

- Hvis du har på deg rosa kjole, får du bli  med meg hjem.

- Jeg vil sitte sammen med «Anton», ikke «Klara».


Refleksjoner :

I barnehagen synes vi det er viktig å ta dette på alvor. Vi tenker at samtalen med barna er viktig med tanke på begynnende mobbing.

Hvorfor sier barn slikt?

Hvordan oppleves det for mottaker?

Forstår de innholdet av det de sier?

Hvilke konsekvenser får dette for gruppedynamikk?

Er dette en måte å styre leiken på?

Er dette en måte å komme inn i leiken på?

Hvordan kan vi støtte barna i å si ifra om de f.eks blir lei seg, om de blir sint, føler seg utenfor. Hvordan kan vi styrke barna i å stå opp for seg selv?  


Hvordan kan vi som voksne - både hjemme og i barnehagen møte dette?

Kanskje må vi sammen med barnet bryte ned ord for å forstå? Kanskje må vi mentalisere sammen for å sette oss inn i hodet på den andre? Kanskje må vi sammen forsøke å se alvoret i dette? Handler det om å ta barnet på alvor? Er dette noe barnet kan bestemme selv? Hvordan er vi voksne gode rollemodeller? Vi tenker at hverdagssamtalen er viktig. Samarbeidet med barnehage og hjem er særdeles viktig. Varierer vi med hvem vi inviterer med hjem, når den tid kommer? Hvorfor vil mitt barn ha på rosa/blå genser i barnehagen? Er dette et tegn på noe? Hvordan veilede slik at alle blir respektert og blir inkluderende? Hvordan finne hensiktsmessige og gode strategier for samspill med andre? Setter vi barnet i en sårbar situasjon hvis vi bygger opp rundt en bestevenn?

 En av tre dimensjoner i en bærekraftig utvikling er de sosiale forholdene.

 «Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

Vi mennesker er en del av naturen og viktige ressurser for verden, akkurat som vann, skog og sol. Vi har hoder som kan tenke nye tanker og finne opp ting.

Men for at alle skal kunne bruke ressursene sine, må vi oppfylle menneskerettighetene». (Baerekraft.ungdomsbedrift.no)

 

IMG_1544.PNG
«Kan vi lag en ordentlig dinosaur?»

«Kan vi lag en ordentlig dinosaur?»

Dugnad

Dugnad