Dialog

Dialog

Av og til når nytt materiale kommer til barnehagen,samles vi til samtale.

Vi ser på, kjenner på og samtaler om. Ved å rette fokus på materialets kvalitet ønsker vi å øve oss på en bevissthet rundt valg av bruksområder.

Vi har materiale som imøtekommer de fleste uttrykk. Mye av materialet er robust og tåler det meste. Vi har flest materialer som barna kan utforske på egen hånd mens  knuselig og skjørt materiale krever dialog mellom barn og voksen.

Sammen kan vi  finne rammer og veilede til empatisk tilnærming.

Holdninger og verdier som å ta vare på, bli glad i kan på sikt kanskje føre til bærekraftige holdninger. Det er fint å få med seg i tidlig alder.

Måten vi bruker språket vårt på i dialogen med barna har stor betydning for neste skritt.

I dag ble vi kjent med fem elefanter og ti bjelleklokker.

Liker elefanten å bli bitt i øret?

Kan elefanten bli vår venn? 

Liker den å bli kaste ned? 

Vil vi ha lyd i bjellen? 


Hensikten med samtalen er forståelse over tilnærming av nytt materiale, handlinger og at valget jeg tar kan få konsekvenser for fellesskapet. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMG_8414.JPG
IMAGE.JPG
Utfordre seg selv

Utfordre seg selv

Vinteraktivitet

Vinteraktivitet