Kunnskapsbygging

Kunnskapsbygging

I prosessen med å lage tegneserien, bruker barna bla. bøker som inspirasjonskilde. Bilder av dinosaurskjeletter blir et springbrett til  videre utforskning, vi deler kunnskap og kommer oss videre med temaet. 

Mange undrer seg over hvor store dinosaurene er i virkeligheten. Kunnskapen flere av barna innehar om dinosaurenes faktiske størrelse, gjør at vi oppsøker mer informasjon på internett.  Gjennom samtale og refleksjoner visualiserer vi dinosaurenes faktisk størrelse;

»Halen til t-rexen er like stor som bordet her» «Det fantes dinosaurer som var større enn hele Ugletårnet.» Vi fantaserer sammen om hvordan det hadde sett ut om dinosaurene levde enda, og ser for oss at de går forbi utenfor vinduet.

Vi kommer fram til at vi vil prøve å lage en Tyranosaurus Rex i faktisk størrelse.

«Den største hodeskallen de har funnet av en t-rex var 1,5 meter lang» sier ett av barna. Vi finner fram en stor papprull og ett målebånd for å konkretisere hvor stort det er.

Vi observerer hvor naturlig det er for barna å fordele arbeidsoppgavene mellom seg i tegneprosessen. En tegner overkjeven, en tegner underkjeven, en tegner tennene og en tegner hulrommene i hodeskallen. De samarbeidet også om å klippe den ut, og sammen med en voksen overfører vi malen av hodeskallen til en treplate.

På en organisk måte forskyver interessen seg fra insekter til dinosaurer. Vi reflekterer over at den voksnes åpenhet for barnas innspill, blir viktig i prosessen.i

IMG_9883.JPG
IMG_9891.JPG
IMG_9899.JPG
IMG_9908.JPG
IMG_9918.JPG
IMG_9947.JPG

 «Hvis vi tror på at barn har sine egne teorier, tolkninger og spørsmål, og hvis vi sammen med dem er hovedaktører i kunnskapsbyggingen, blir de viktigste verbene i vår pedagogiske praksis ikke lengre å snakke, forklare eller overføre- men å lytte»

-I dialog med reggio emilia s.137

Meny uke 17, 18 og 19

Meny uke 17, 18 og 19

Påskeaktivitet

Påskeaktivitet