Felles aktivitet

Felles aktivitet

Vi ønsker å legge til rette for en påskeaktivitet der felleskapet blir sentralt. Vi tilrettelegger med ulike materialer og ulike prosesser.

IMG_0989.JPG


Vi sager, pusser, maler og limer  i arbeidet. Ulike personligheter søker  mot sin interesse. Noen hører på lyden av sagen, noen vil legge avskjæret i vedposen, noen bringer inn nye ord, noen ser på, noen lager forskjellige utrykk med materialer og noen maler.

Alle som deltar bidrar med kunnskap og erfaring.

 

En felles aktivitet kan:

Være Inspirerende, være krevende, gi nye tanker, stole på seg selv, komme med forslag, lytte, glede, mestring, bekreftelse, slitsomt, sinne, bli kjent på nye måter, forståelse, respektere hverandre, tåle motgang, slippe til andre og vente på tur.

 

IMG_0963.JPG
IMG_1025.JPG
IMG_1047.JPG
IMG_1038.JPG
IMG_1049.JPG
IMG_1041.JPG
IMG_1005.JPG
IMG_1011.JPG
IMG_1015.JPG
IMG_1048.JPG
IMAGE.JPG

"Vygotski mente at all utvikling og tenkning har utgangspunkt i sosial aktivitet, et samspill mellom mennesker. Barnet utvikler seg best med å delta i aktiviteter sammen med andre først for deretter å være bedre rustet til å gjøre aktiviteter alene". (Imsen, 2008)

Fortellerglede

Fortellerglede

«Menn i uniform leser!»

«Menn i uniform leser!»