Det tredje

I barnehagen ser vi hele tiden et samarbeid mellom barn i lek og aktiviteter.

IMG_1074.JPG
IMG_1076.JPG

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne.» (Rammeplan)

IMG_1605.JPG

Når vi observerer barn i lek og samspill, ser vi at det alltid er et tredje ledd som binder dem sammen. Vi blir bevisst «at et likeverdig møte mellom to subjekter er avhengig av at man møtes gjennom et felles tredje (Skjervheim 2002, fra Barnet som subjekt av Solveig Østrem, s. 70), som her, tauene, planke/ hammer/ spiker og planken på det nederste bildet.

Felles for barnas deltakelse i leken/ aktivitetene her er det felles tredje, noe viktig som befinner seg utenfor barnet og som skaper et engasjement i leken/ aktiviteten.

«Ved å rette oppmerksomheten mot noe konkret og betydningsfullt som befinner seg utenfor barnet, kan barnehagen bidra til å fremme barns aktive medvirkning.» Østrem, s.69)  

En liten kylling i egget lå!

En liten kylling i egget lå!

Nytt materiale

Nytt materiale