Påskefortelling

Påskefortelling

Idag  var Hilde kateket fra Malvik kirke i barnehagen. Hun formidlet påskebudskapet for oss ved hjelp av rekvisitter og bilder.

I samling etterpå delte vi tanker om det som ble fortalt: 

» Æ syns synd på Jesus som vart spikra på korset» 

»Dæm vart spikra på korset istedet for å bli satt i fengsel» 

»Æ trur itj på historien» 

»Æ trur litt på historien» 

» Æ trur på historien, men ikke at Jesus vart te en engel» 

»Æ vart døpt i kirka» 

»Nån blir itj døpt,men har navnefest» 

»Æ har vært i begravelse i kirka» 

»Hunden min dødd i fjor» 

FullSizeRender.jpg

 «Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft».

Rammeplan for barnehagen s.54

«Kule-maling»

«Kule-maling»

Papiregg

Papiregg