17 mai forberedelser

17 mai forberedelser

Vi tilnærmer oss 17.mai igjennom en aktivitet. Farger, flagg, mat, klær, sang, 17mai tog og deling av erfaringer blir naturlig i samtalen når vi jobber med materialer i rødt, hvitt og blått.

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Kjenne på

Kjenne på

Jobbe sammen

Jobbe sammen