Kjenne på

Kjenne på

Våren kan gi oss både sommer og vinter. 

I april kjente vi på varme, mens i dag på tur til Kulturbeithaugen kjente vi på kalde. Vi voksne reflekterte rundt det å kjenne på.

Vi tenker at forberedelse igjennom samtale gir forståelse, både i barnehagen og hjemme.

 Vi kan kjenne på å være våt, varm, kald, sulten, tørst, få sår osv.

 

Hva gir det barna å få "kjenne på"?

Lære seg å vurdere

Finne sin egen grense

Ta ansvar

Min egen velvære

Konsekvenser for mine egne valg

Hva kan jeg selv gjøre?

Når trenger jeg hjelp?

Selvstendighet

Medvirkning

 

Det er behagelig å være varm og mett.

Trenger barn også å kjenne på noe annet?

Tar vi nyttige erfaringer fra barna?

Frarøver vi barns opplevelser?

Kan det å gi utfordring sees på som omsorg?

Hva med progresjon i omsorgen?

Hvilken påvirkning får det for resten av gruppa om jeg velger shortsen/ ballkjolen fremfor det varme?

Er det farlig å fryse på føttene en liten stund?

Kan jeg kjenne på sult til neste måltid?

Skal alt være komfortabelt?

Som voksne i barnehagen møter vi barnas signaler og vurderer, kommer med forslag og tilrettelegger sammen. Gode valg kan kanskje inspirerer til gode vaner. Vi tenker at vi gir dem handlingskompetanse. 

IMAGE.JPG
Velkommen

Velkommen

17 mai forberedelser

17 mai forberedelser