Halling

Halling

I dag spilte Aina  «Målselvhalling» og «Fanitull» på fiolin i Ugletårnet. Hun hadde med seg en stokk og en hatt og forklarte hvordan vi kunne danse halling ved å klappe og trampe takten, og å prøve å sparke hatten av stokken. 

IMG_0437.JPG
IMG_0433.JPG
IMG_0440.JPG

Lausdans, eismal eller halling er en gammel folkedanstype som utøves i Norge. Ordet lausdans viser at danseren eller danserne er «lause» og danser alene, i motsetning til pardans som springar. Lausdansen går ofte inn som en deltur i tradisjonell springar og gangar».

Wikipedia

Innsekthotell

Innsekthotell

Velkommen

Velkommen