Kroppslig lek

Kroppslig lek

«Barn er kroppslige i sin væremåte og dette bør ivaretas i barnehagen. Hvordan er barns mulighet for kroppslig lek og fysisk aktivitet i barnehage- hverdagen – slik at de kan få puls over hvilenivå, bli varme, røde i kinnene og kanskje svette?»  (PUBLISERT 21.05.2015 — FØRSTE STEG 2/2015 Heid Osnes og Hilde Nancy Skaug)

 

IMG_1918.JPG
IMG_1937.JPG
IMG_1939.JPG
IMG_1940.JPG
IMG_1930.JPG
Gjensyn

Gjensyn

17.mai prosjekt

17.mai prosjekt