Boksen går

Boksen går

I det siste har vi lekt mye «boksen går» på Ugletårnet.

«Boksen går, eller Boksen av(«Kick the Can» på engelsk) er en klassisk barnelek som kan ha eksistert like lenge som menneskene. Det er en slags variant av gjemsel og passer best om man er flere som deltar. Leken starter ved at en av deltakerne står med foten eller inntil en avtalt boks og teller til et avtalt tall. Det avtalte tallet er avhengig av hvor mange som er med, slik at alle som er med skal få tid nok til å finne seg et gjemmested. Når deltageren som er valgt til å telle har startet å telle, skal de andre gjemme seg. Når den som teller er ferdig, er oppgaven å finne de deltagerne som har gjemt seg, og å si vedkommendes navn på boks. Når den som talte sier "Petter på boks", må Petter komme seg frem til boksen før den som talte, hvis ikke er Petter fanget. Det smarteste er derfor å finne gjemmesteder som er i nærheten av boksen, slik at man kommer seg raskere til boksen enn den som teller. Dersom Petter når frem først og sier"Boksen går", frigjøres alle som før har blitt fanget, og leken starter på nytt. Leken er slutt når alle er fanget.

IMG_0198.JPG

Barnekulturforskeren Ivar Selmer Olsen (Førsteamanuensis v. HDMM) beskriver leken fra et læringsperspektiv;

»Det handler om å være en mot mange for siden å være en av mange, om å ta ansvar for seg selv, om å være fri, usynlig og alene. Om å bli sett, bli fanget og leid tilbake til fengslet. Det handler om å bli avslørt, oppdaget og berøvet friheten. Det handler om å klare det og ikke klare det og kunne prøve på nytt. Om å bli befridd fra fangenskapet og kjedsomheten, om solidaritet fra dem som er i samme bås, på samme lag, og dermed om avhengighet.

Og det handler om å holde ut, om å begynne helt forfra igjen, om å lure på om man skal gi opp eller bite skammen i seg. Om å beregne en forsvarlig avstand fra det trygge til det risikable, om å våge å tape, om å kunne få til dette alene for siden å komme på andres parti. Og det handler ikke minst også om å få organisert det hele, om å bli enige om variablene, om hvem som skal stå, hvor langt man skal telle, om hvor man skal ha lov til å gjemme seg og om hvem som skal få bli med, og om hvem som jukser. Om et barnlig organisasjonsansvar og opptrening til autonomi».

Dagsavisen-nye meninger

Heldagstur til Fjølstadtrøa

Møteplass

Møteplass