Jobbe sammen

Jobbe sammen

17. mai står for døren og de voksne ønsker å gjøre barnehagen skikkelig og fin. 

 «Nå må vi gå ut og rake og gjøre det fint til 17. mai. Noen som vil bli med?»

Gjengen går i redskapsboden og finner fram river og raker, spader og trillebår.

IMG_4426.JPG
IMG_4418.JPG
IMG_4428.JPG

Flere hjelper til, noen kommer, andre går.

Løvet er fuktig og hei, se hva som gjemmer seg her?

IMG_4435.JPG
IMG_4440.JPG

Og sånn får vi jobben gjort. 

 

Vi henter bekreftelse på at veien er målet og at selve samspillet er det som er viktig, hos professor May Britt Drugli:

 «- Relasjoner er livsviktig for oss. Når barn og unge tilbringer så mange timer i pedagogiske institusjoner sier det seg selv at det å sørge for god relasjonskvalitet når de er der, er av uvurderlig betydning.

Er med på å bygge barnas selvbilde

Barn og unge danner seg et bilde av sin egen verdi og betydning ut fra responsene og anerkjennelsen de får fra nære voksne, forteller Drugli. Måten de barnehageansatte prater til barna og forholder seg til dem, er derfor med på å bidra til hvorvidt barna får tro på at de verdt noe.

– Ingen barn eller unge vil utvikle et godt selvbilde og tro på seg selv hvis de ikke får anerkjennelse fra sine nære voksenpersoner, sier professoren.

Gode relasjoner fremmer ikke bare et positivt selvbilde og trivsel, men også læring. Det er derfor viktig at de voksne i barnehagen er flinke til å knytte relasjoner til barna, for relasjonene i barnehagen vil ha stor betydning også for relasjonskvaliteten i skolen.

– Hvis barnehagene er gode nok til å etablere gode relasjoner til alle sine barn, vil også flere være rustet og ha en økt sjanse for å inngå i gode relasjoner også til lærerne sine i skolen, sier professoren.»

 

Les hele den spennende artikkelen her: 

 https://www.barnehage.no/artikler/gode-relasjoner-fremmer-motivasjon-for-laering/428440

17 mai forberedelser

17 mai forberedelser

Stigen ble heist, den var fryktelig lang!

Stigen ble heist, den var fryktelig lang!