Erfare matematikk

Erfare matematikk

Vi har med oss penger for å kjøpe oss is på cafe’en på Midtsandtangen i dag.  

Noen har pengene sine i lomma, andre har dem i pengeboka eller oppbevarer dem i brillehuset sitt. De som ikke har lomme, spør en venn om pengene kan få ligge i vennens lomme, brillehus eller pengebok.

Det samtales om pengene: 

 «Æ har med meg en tjue-penge».

«Æ har med tyve, en-kroninger» . 

«Æ har med en ti-krone og to fem-kroner». 

 «Æ fikk igjen 3 penger»

»Æ fikk ingen penger igjen». 

«Isen koster 17 kroner». 

IMG_0619.JPG
IMG_0621.JPG
IMG_0620.JPG
IMG_0629.JPG
IMG_0628.JPG

«Matematikk i barnehagen handler altså om at barna skal få leke med, erfare og utforske matematikk, ikke at de skal undervises til å kunne matematikk. Gjennom at barn gjør egne erfaringer, samt blir stimulert til å tenke og resonnere over disse, lærer de begreper og ser sammenhenger. For at barnas erfaringer skal bidra til å utvide deres forståelse er det nødvendig at de tenker over dem, sier den kjente amerikanske pedagogen John Dewey (1934)».

Mattematikksenteret

Gresset må bli kortere

Hav og himmel

Hav og himmel