Møteplass

Møteplass

Vi tilrettelegger møteplasser i uterommet utifra blant annet årstid, fellesskap, bli kjent med nye situasjoner, møter mellom mennesker og deling av erfaringer. Barna har ulike språk derfor kan variasjon være viktig i tilretteleggingen. 

IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
IMAGE.JPG
Rammer

Rammer

Takk

Takk