Rammer

Vi har observert over tid at barna vil ta med vann fra inne-rommet til ute-rommet. Av og til har personalet imøtekommet ønsket, men vi har også reflektert over utfordringer med blant annet inneklima. 

Vi ønsker å tilby vann i en annen form enn den tradisjonelle sand- og vann kombinasjonen. Sand og vann er tilgjengelig i sandkassa store deler av året.

Vi kjøper inn fire trillebårer i barnas høyde.

Spørsmål i planleggingen er:

Hvilke materialer kan vi kombinere med vann?

Form, farve, funksjon, konsistens, med tanke på aktiviteten, men også for andre elementer/materialer tilrettelagt for lek og utforskning. 

Hva passer til årstiden? hva passer til været?

Flere trillebårer gir plass til mange i aktiviteten. 

 

Refleksjoner:

En trillebår har sin funksjon, hvordan kan vi som voksne sette rammer for annen bruk? 

Har vi tro på at barna finner ulike presentasjoner interessante?

Hvordan praktiserer vi “et barn har hundre språk”  i ute-rommet?

Gir rammer og struktur trygghet? 

Kan oversikt og ryddighet føre til konsentrasjon? 

Er nei alltid negativt? 

Kan føringer gi nye tanker/ innganger?

Kan materialet få ny verdi i en annen form/iscenesetting? 

Hadde innkjøp i form av størrelse/antall vært annerledes hvis tanken er å kjøre trillebår?

 

 «Nei, er det vanskeligste svaret i verden, og nettopp derfor er det også det kjærligste, og det som krever mest omtanke, mest engasjement, mest ærlighet og størst mot»

Jesper Juul

Observasjoner

Vi observerer at det blir en møteplass på tvers av avdelingene. Noen er lenge i aktiviteten, mens andre er bare innom en tur. Aktiviteten blir kanskje mer interessant enn det faste relasjons mønsteret. 

Vi ønsker at det er refleksjoner som styrer det pedagogiske arbeidet, ikke regler.  Det åpner kanskje opp for flere tanker og bevegelse i det pedagogiske arbeidet.

IMG_1945.JPG
IMG_1930.JPG
IMG_1903.JPG
IMG_2121.JPG
IMG_1900.JPG
IMG_1905.JPG
IMG_1924.JPG
IMG_1895.JPG
IMG_1931.JPG
FullSizeRender.jpg
Rydde og sortere

Rydde og sortere

Møteplass

Møteplass