Tegning

Tegning

«Et barn opplever verden som strøm av lyder, farger, inntrykk. Ved å tegne kan barnet skape orden i inntrykkene. Barn må få rike muligheter til å tegne. Det er viktig for personlighetsutviklingen og barnets forståelse av omverdenen»

(Synneva Heradstveit, billedkunstner og førstelektor ved førskolelærerutdanningen på Høgskolen i Bergen).

FullSizeRender.jpg

Ei and med mange føtter

FullSizeRender.jpg

Snegle

Fra blomstertur til snegletur

Fra blomstertur til snegletur

Smelte

Smelte