Robot

Robot

Flere av barna har vært opptatt av og lekt robot i perioder gjennom dette barnehageåret. Vi tilrettelegger for en aktivitet med ulike materialer. Barna som jobber griper materialet på ulikt vis. I aktiviteten jobber vi voksne blant annet mot at tanker kan deles og å lytte til venners forslag.

Å skape sammen kan gi et positivt felleskap der det å delta blir en viktig inngang.

IMG_9901.JPG
IMG_9903.JPG
IMAGE.JPG
IMG_9895.JPG
IMG_9898.JPG
IMG_9896.JPG
IMG_9892.JPG
IMG_9893.JPG
Felles fokus

Felles fokus

Gjensyn

Gjensyn