I trollet sitt hus

I trollet sitt hus

«Oi! Trollet! Huset!»

IMAGE.JPG

«Gå inn?»

«Skummelt! Trollet hjem?»

IMAGE.JPG

Trollet bort?

IMAGE.JPG

«Trollet ikke hjem. Trollet jobben sin.»

IMAGE.JPG

«Ååå, sitt trollet benken! Trollet sin plass! Trollet sint?» (syns trollet at det er greit at vi sitter på plassen hans?)

 

Vi opplever turene i skogen i skogen med et felles fokus som veldig positivt, og vil fortsette å gå på tur i små grupper neste uke.

Sommer

Sommer

Velkommen til sommerfest

Velkommen til sommerfest