Den tredje pedagog

Den tredje pedagog

I Reggio Emilia-pedagogikken blir rommet ofte kalt den tredje pedagog.

Med det mener vi at rommet har stor betydning for at barna finner inspirasjon til lek og læring. Et fysisk miljø som egner seg til aldersgruppen der vi samtidig må være beredt til å tilrettelegge/planlegge for neste steg.

Et foranderlig rom hjelper personalet å tilrettelegge etter barnas «taktskifte» der barna trenger nye impulser. I hverdagen opplever vi at det fysiske miljøet har stor innvirkning på stemning i rommet og kvaliteten på dagen.

På rommet der de yngste barna som oftest holder til på vår barnehage, har vi en stor kasse bygd av finer. Kassen har to hull for å krype inn i, det er plass til flere og den kan innredes med ulike temaer. Tidligere i år har den stått oppreist til veggen.Den siste tiden har den stått andre veien enn på bilde under.

public.jpeg

De siste dagene har vi voksne observert at barna vil klatre oppå den. 

Vi reflekter over at det blir negativt og mye NEI. Vi tenker også at det er barnas naturlig utvikling å klatre opp, men vurderer at det er litt for høyt i forhold til fall.


Hva om vi snur den?

public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg

Det som fungerte i dag trenger ikke å fungere i morgen....Hvilken frukt er dette?

Vann

Vann