Materialets muligheter

Materialets muligheter

Det er flere år siden vi gikk bort fra tradisjonelle leker i barnehagen. Hvorfor har vi ikke tradisjonelle leker?

Materialet som til enhver tid befinner seg tilgjengelig, skal utfordre og inspirere barna til ulike aktiviteter og lek. Miljø og materialet skal innby til aktiviteter som barnet selv kan være med å påvirke.

 • Det skal være nok til alle

 • Samlende

 • Ulike bruksområder

 • Materialet er det vi kaller «det tredje» som er noe felles for alle som virker i barnehagen.

 • Skape inspirasjon, muligheter, fremme dialog og undring, samarbeid og forskning.

 • utfordre, gi motstand og  åpne for kritisk tenkning. 

  Våre valg av materialer har endret pedagogenes måte å tenke på. Barn utfordrer oss og hverandre i hvordan de velger å bruke materialet.  

  Vi opplever at materialet åpner opp for mange muligheter i leiken. Nye barn trenger tid til å bli kjent med en annerledes måte å leke på. Vi tenker at det krever mer av barna - de må tenke nytt, det som ble brukt til å lage seng til dukkene i går, kan kanskje brukes til å bygge et helikopter eller et fly i dag.

  "I barnehagen skal barna oppleve et stimulerende miljø som støtter opp om deres lyst til å leke, utforske, lære og mestre". (Rammeplan s.22)

public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
Papir

Papir

Hvilken frukt er dette?