Frukthagen

Frukthagen

I barnehagen vår har vi en liten frukthage med to epletrær og ett plommetre. I dag tilførte vi to gjess i keramikk. Vi observerer at 2- åringen møter gjessene med nysgjerrighet, spørsmål, observasjon, humor og fellesskap

Vi jobber for å skape gode møteplasser med variasjon. Mangfoldet har ulik tilnærming, ønsker og utrykk.

Bakteppe i tilretteleggingen er rammeplanens fagområder og Reggio Emilia filosofien om at barnet har hundre språk.

public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
public.jpeg
Det første møtet

Det første møtet

Det første møtet

Det første møtet