Sangens funksjon

Sangens funksjon

Før sommeren fikk foreldre og barn som skulle starte i barnehagen for aller første gang, i sommer-lekse å synge «Bæ, bæ lille lam» sammen.

Tanken var å opprette en felles relasjon og kommunikasjon mellom barn -voksen og barn-barn i barnehagen.

Den første tiden sammen i barnehagen har vi sunget «Bæ,bæ lille lam», om igjen og om igjen, initiert fra barn eller voksen.

Vi observerer at sangen påvirker barna på en måte som gjør at de lytter og samler gruppa til felles fokus.

Sangen i barnehagen gjør at barna blir aktivt deltakende i et fellesskap hvor alle stemmer blir hørt og får plass, samtidig som vi lytter til hverandre.

Repertoaret av barnesanger har etterhvert blitt utvidet med flere felles kjente barnesanger som barn eller voksne bringer inn.

«Sangen er vår felles sfære;

det å synge er å være….»

-Henrik Ibsen

public.jpeg
Skogen

Skogen

Matematikk i hverdagen

Matematikk i hverdagen