Å bygge tillit

Å bygge tillit

«Det nederste nivået i behovspyramiden er de viktigste behovene som vann, mat og husly, men også behov for søvn, fysisk bevegelse og eliminasjon (at kroppen kvitter seg med avfallsstoffer). Det er kort og godt behovet for opprettholdelse og forsvaret av det fysiske legemet. Først når disse behovene er dekket melder behovene på det neste planet seg. Hvis man er svært sulten eller tørst tenker man ikke på noe annet, og man er heller ikke motivert for å få tilfredsstilt andre behov.» (Wikipedia)

public.jpeg

I barnehagen ser vi at barna trenger å kjenne en grunnleggende tillit til oss pedagoger for å klare å sove og spise. De trenger at vi lytter til og bekrefter det de uttrykker. Når de har fått gjentatte erfaringer med at vi responderer og følger opp når de trenger noe, bygges tilliten opp bit for bit.

public.jpeg

Vi kan se at flere av barna nå har fått på plass noen av de grunnleggende behovene ved at de søker stadig mer sosial kontakt med de andre barna på stjernegruppa. De eksperimenterer mer fritt med materialet vi har tilgjengelig og tør å gå ut i gangen, på kjøkkenet og inn på naboavdelinga sol.

Vi observerer at barna er mye mer motivert for nye inntrykk når de er uthvilt både om morgenen og etter duppen.

Legger ved en artikkel om søvn som vi mener har mange gode poenger (selv om overskriften er i overkant kvass).

https://www.nrk.no/ytring/uvitende-foreldre-skader-barns-utvikling-1.14668875

Nøkkel

Nøkkel

Fornavn og etternavn

Fornavn og etternavn